1st Day - March 14, 2009 - Beijing Wangfujing - willfung
Wah ... Satay Kambing a bit the big

Wah ... Satay Kambing a bit the big

Wangfujing王府井