1st Day - March 14, 2009 - Beijing Wangfujing - willfung