2nd Day - March 15, 2009 - Beijing Houhai / Qianhai - willfung