1st Day - March 14, 2009 - Beijing Wangfujing - willfung
Temp - about 14c'

Temp - about 14c'

Wangfujing王府井